Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2021
Головна > КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ > Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Архів [2007р.] [2008р.] [2009р.] [2010р.] [2011р.] [2012р.] [2013р.] [2014р.] [2015р.] [2016р.] [2017р.] [2018р.] [2019р.] [2020р.] [2021p.]


 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–вересні 2021 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

 

101956919

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

773704

0,8

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг

01

к

к

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

Рибне господарство

03

Промисловість

В+С+D+E

29169280

28,6

Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

В

12656716

12,4

Переробна промисловість

С

5839589

5,7

Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря

D

10447688

10,3

Водопостачання;
каналізація, поводження з відходами

E

225287

0,2

Будівництво

F

7181567

7,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13173925

12,9

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

740193

0,7

Оптова торгівля,
крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

3263121

3,2

Роздрібна торгівля,
крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

9170611

9,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

14903682

14,6

Наземний і трубопровідний транспорт

49

11027497

10,8

Водний транспорт

50

к

к

Авіаційний транспорт

51

971576

1,0

Складське господарство та
допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

2277812

2,2

Поштова та кур’єрська діяльність

53

к

к

Тимчасове розміщування й
організація харчування

I

961122

0,9

Тимчасове розміщування

55

72166

0,0

Діяльність із забезпечення
стравами та напоями

56

888956

0,9

Інформація та телекомунікації

J

10548098

10,4

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

2121190

2,1

Телекомунікації (електрозв’язок)

61

7053265

6,9

Комп’ютерне програмування та
надання інших інформаційних послуг

62, 63

1373643

1,4

Фінансова та страхова діяльність

K

4704157

4,6

Операції з нерухомим майном

L

7966295

7,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

5277897

5,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність
головних управлінь (хед-офісів)

69-71

3850018

3,8

Наукові дослідження та розробки

72

674213

0,7

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

753666

0,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2083569

2,1

Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування

O

2572723

2,5

Освіта

P

246768

0,2

Охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

Q

1670975

1,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

376170

0,4

Надання інших видів послуг

S

346987

0,3

_____________

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України
"Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.