Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Юним громадянам

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікація >> 
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2018
Головна > ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ > Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Архів [2008р.] [2009р.] [2010р.] [2011р.] [2012р.] [2013р.] [2014р.] [2015р.] [2016р.]


 

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

у 2016 році

 

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на
1 січня

2016р.

на
31 грудня

2016р.

на
1 січня

2016р.

на
31 грудня

2016р.

 

 

 

 

 

Усього1

2254769223,8

2396521746,5

1488827386,3

1792776867,7

сільське, лісове та рибне господарство

31007034,7

37239511,1

20296811,1

23747131,8

промисловість

389604831,4

408997471,5

300465801,9

362358950,1

будівництво

53240596,0

61075862,5

103201268,4

110779622,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

89179394,3

103879322,2

489528569,7

624514334,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

803060762,5

863463803,6

78774663,7

99182629,4

тимчасове розміщування й організація харчування

11563132,9

12487779,0

4302205,8

5732298,7

інформація та телекомунікації

58955750,5

61590481,6

37682256,9

44576625,9

фінансова та страхова діяльність

81390917,6

89600818,4

153082972,2

157824459,8

операції з нерухомим майном

140089371,8

143610343,8

97373503,6

102655362,5

професійна, наукова та технічна діяльність

530371136,0

546798299,3

170284843,1

224338833,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

47034999,8

47346398,7

24148028,9

27399590,6

освіта

1517990,0

1604025,9

501734,0

621463,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3630054,8

4482033,5

1532053,0

2069621,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

13445746,0

13571570,4

5256163,8

4729788,3

надання інших видів послуг

677505,5

774025,0

2396510,2

2246155,4

 

 

 

 

 

Продовження

 

Актив

Пасив

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

на
1 січня

2016р.

на
31 грудня

2016р.

на
1 січня

2016р.

на
31 грудня

2016р.

 

 

 

 

 

Усього1

3913938,0

4331251,2

1498766439,4

1591075714,1

сільське, лісове та рибне господарство

6531,0

9573,0

20717442,7

26530467,7

промисловість

196214,1

204837,0

238027706,5

254769155,2

будівництво

359105,3

386998,1

–13690638,4

–21436337,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

333948,6

240174,3

–26702136,1

–16009461,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

4888,6

42558,1

703330759,9

764247924,0

тимчасове розміщування й організація харчування

6632,3

14490,1

–5167441,8

–7013973,9

інформація та телекомунікації

1128864,7

1422842,8

21854638,4

24089544,5

фінансова та страхова діяльність

1104221,6

1328705,3

80031664,9

81158793,0

операції з нерухомим майном

670775,1

578587,6

–17008605,1

–36606848,8

професійна, наукова та технічна діяльність

63770,7

78288,8

455538835,1

476228024,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

19872,0

20960,0

33898907,2

37272986,1

освіта

107,0

69,8

1268662,0

1342916,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1923,1

2107,9

2261337,4

2779003,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

527,7

988,4

3659063,9

2830024,0

надання інших видів послуг

16556,2

70,0

746242,8

893497,3

 


 

Продовження

 

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на
1 січня

2016р.

на
31 грудня

2016р.

на
1 січня

2016р.

на
31 грудня

2016р.

 

 

 

 

 

Усього1

795156734,0

828189708,7

1451517856,5

1772144477,3

сільське, лісове та рибне господарство

6087380,4

6357828,2

24505231,6

28107920,0

промисловість

153014874,5

133612653,8

299222960,4

383178150,6

будівництво

63728686,0

74898050,9

106762922,1

118780769,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

130249561,0

141901801,6

475444237,5

602740949,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

104442549,4

118197732,1

74066959,8

80243299,3

тимчасове розміщування й організація харчування

12190966,9

15431660,6

8848445,9

9816524,0

інформація та телекомунікації

21129729,6

23110279,0

54776259,9

60386667,5

фінансова та страхова діяльність

69853388,6

77371202,1

83961311,9

88284806,4

операції з нерухомим майном

132611462,9

140764739,7

122485552,8

142643913,2

професійна, наукова та технічна діяльність

82678248,1

76416693,9

162272714,7

218338386,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9156441,8

10274629,5

28143139,6

27219048,5

освіта

193962,8

204263,3

557206,2

678380,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1154953,3

1491212,4

1747740,2

2283547,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8193607,9

7743898,6

6849765,7

7728424,5

надання інших видів послуг

470920,8

413063,0

1873408,2

1713690,0

 


 

 Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на
1 січня

2016р.

на
31 грудня

2016р.

на
1 січня

2016р.

на
31 грудня

2016р.

 

 

 

 

 

Усього1

2069518,2

2219965,3

3747510548,1

4193629865,4

сільське, лісове та рибне господарство

322,1

0,0

51310376,8

60996215,9

промисловість

1306,0

1299,0

690266847,4

771561258,6

будівництво

0,0

0,0

156800969,7

172242483,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

50250,2

541,4

579041912,6

728633830,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

45,7

35,7

881840314,8

962688991,1

тимчасове розміщування й організація харчування

0,0

357,1

15871971,0

18234567,8

інформація та телекомунікації

6244,2

3459,3

97766872,1

107589950,3

фінансова та страхова діяльність

1731746,0

1939182,0

235578111,4

248753983,5

операції з нерухомим майном

45239,9

42489,8

238133650,5

246844293,9

професійна, наукова та технічна діяльність

229951,9

232315,7

700719749,8

771215421,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4412,1

285,2

71202900,7

74766949,3

освіта

0,0

0,0

2019831,0

2225559,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

0,0

0,0

5164030,9

6553762,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

0,0

0,0

18702437,5

18302347,1

надання інших видів послуг

0,1

0,1

3090571,9

3020250,4

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.