Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2022
Головна > ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ > Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (річні дані)

Соціальний захист населення від безробіття
(за даними державної служби зайнятості, річні  дані)

 

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 2000-2011рр.

(на кінець звітного періоду; осіб)

 

Всього

у тому числі

особи, які не були зайняті до 1 року

у т.ч. за причинами незайнятості

особи, які не були зайняті з різних причин більше
1 року

вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності або штату без права на пенсію

звільнені за власним бажанням

випускники навчальних закладів

не зайняті з інших причин

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

13852

12021

4900

3642

808

2671

1831

2001

11433

9834

3879

2661

620

2674

1599

2002

9553

8147

2680

1674

550

3243

1406

2003

7526

6536

1946

1174

385

3031

990

2004

7481

6213

1569

1290

297

3057

1268

2005

6748

5753

1462

973

326

2992

995

2006

6191

5377

1391

895

188

2903

814

2007

5082

4610

1324

593

110

2583

472

2008

10040

9280

1092

1175

186

6827

760

2009

6385

6181

2239

532

102

3308

204

2010

5933

5326

1619

649

212

2823

607

2011

6646

6243

1885

674

188

3481

403

 


Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-2011рр.1

 

 (на кінець звітного періоду; осіб)

 

Всього

у тому числі

Сільське госпо-дарство, мисливство та лісове господарство

Промис-ловість

з неї

Будівництво

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

Діяльність готелів та ресторанів

Діяль-ність транс-порту та зв'язку

Фінан-сова діяль-ність

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

Державне управ-ління

Освiта

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Інші види економічної діяльності

добувна промис-ловість

переробна промисловість

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

17012

16

4326

4188

138

2885

2145

213

1827

310

1772

1323

569

1012

614

2003

20100

4465

4211

254

3541

2045

255

2179

183

2474

2114

641

1373

830

2004

25720

14

6621

6195

426

4027

2980

288

2711

626

3209

2685

705

1223

631

2005

33857

42

6519

12

6186

321

4602

4275

332

2599

1329

4421

6631

641

1543

923

2006

32352

55

5196

4383

813

5246

3657

346

2493

1767

5187

5215

610

1450

1130

2007

36198

21

5467

4

4476

978

6030

4351

620

3423

1855

4260

7043

577

1731

820

2008

24059

16

2394

1809

585

3064

1456

269

2407

2413

3325

5853

467

1796

599

2009

27062

71

2313

28

1920

365

2022

3883

237

1734

3292

4761

5157

363

1854

1375

2010

20918

371

2831

51

2517

263

1952

3663

203

1550

1173

3250

3173

279

1315

1158

2011

11396

146

1856

51

1400

405

1191

1602

266

896

556

2130

859

263

1161

470

___________________

1 Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів  економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.

 


Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-2011рр.1

 

 (осіб)

 

Всього працев-лаштовано

у тому числі

Сільське госпо дарство, мисливство та лісове господарство

Промис-ловість

з неї

Будівництво

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

Діяльність готелів та ресторанів

Діяльність транс-порту та зв'язку

Фінан-сова діяль-ність

Опера-ції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

Державне управління

Освiта

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Інші види еко-номічної діяльності

добувна промис-ловість

пере-робна проми-сло-вість

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

19197

28

4001

9

3903

89

1144

5236

328

1739

419

1172

992

1043

819

2276

2003

19816

36

3849

11

3775

63

1158

5874

389

1580

420

1944

945

804

850

1967

2004

31299

74

5508

34

5283

191

2353

10089

1006

2392

518

4183

1087

760

1312

2017

2005

33981

67

6704

9

6441

254

3184

10440

915

2159

702

3801

1518

873

1352

2266

2006

34569

132

5793

14

5494

285

2598

10948

878

2413

962

4616

1536

762

1431

2500

2007

35304

72

5786

15

5464

307

3026

11930

766

2405

1098

5130

1153

649

1471

1818

2008

35382

71

5970

44

5719

207

4093

13062

902

2266

1267

3600

1049

514

1477

1111

2009

35420

131

4887

80

4610

197

2176

14974

797

2134

1209

3883

1102

606

1833

1688

2010

35736

103

4551

50

4349

152

2392

16894

919

1817

1123

3304

822

475

1684

1652

2011

10277

98

1681

9

1535

137

603

2540

281

612

443

1549

933

345

578

614

_____________________

1 Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів  економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту  від 26 грудня 2005 року №375.