Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Юним громадянам

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікація >> 
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2018
Головна > Конкурс на заміщення вакантних посад > Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління статистики у м.Києві та його структурних підрозділів

 

Додаток 2 До Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління статистики ум. Києві

 

 

Перелік
питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Головного управління статистики у м. Києві та його структурних підрозділів

 

I. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну статистику"

 

1.     Суб’єкти дії Закону України "Про державну статистику".

2.     Поняття статистичної інформації.

3.     Джерела статистичної інформації.

4.     Статистичні спостереження.

5.     Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

6.     Органи державної статистики.

7.     Основні завдання органів державної статистики.

8.     Основні права органів державної статистики.

9.     Основні обов’язки органів державної статистики.

10. Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації.

11. Право власності на статистичну інформацію.

12. Порядок та умови доступу до статистичної інформації.

13. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності.

14. Правова основа державної статистичної діяльності.

15. Планування діяльності органів державної статистики.

16. Права і обов'язки працівників органів державної статистики та тимчасових працівників, які залучаються до проведення статистичних спостережень.

17. Статистична інформація, на яку не розповсюджується заборона стосовно її поширення органами державної статистики.

18. Основні права і обов'язки респондентів.

19. Основні права і обов'язки користувачів даних статистичних спостережень.

20. Статистична методологія.

 

II. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів Головного управління статистики у м. Києві

 

1. Значення терміну "план державних статистичних спостережень".

2. Планування діяльності органів державної статистики, види планів та періодичність їх розробки.

3. Що таке план статистичного спостереження.

4. Визначення технологічного плану статистичного спостереження.

5. Організаційні питання плану статистичного спостереження.

6. Координація діяльності органів управління.

7. Статистичне спостереження та його види за часом проведення

8. Статистична сукупність і одиниці спостереження

9. Надати визначення поняття  "статистична звітність"

10. Ким подається фінансова звітність, склад фінансової звітності та терміни її подання?

11. Які підприємства є суб'єктами великого підприємництва?

12. Які підприємства є суб'єктами малого підприємництва?

13. Які підприємства є суб'єктами мікропідприємництва?

14. Визначити поняття "Єдине вікно" в органах державної  статистики.

15. Які функції працівників "Єдиного вікна"

16. Надати визначення "юридична особа"

17. Надати визначення "фізична особа"

18. Надати визначення поняття  "респондент"

19. Визначити основні права та обов'язки респондентів

20 .Що таке ідентифікаційний код підприємства?

21. Поняття адміністративне правопорушення?

22. Яку відповідальність за несвоєчасне, неподання або недостовірне подання статистичної звітності?

23. Надати визначення поняття  "послуги"

24. Визначити поняття "адміністративна звітність"

25. Визначити поняття "конфіденційної інформації"

26. Інвестиції в основний капітал, джерела їх фінансування та структура

27. Які показники включають до обсягу будівельних робіт?

28. Як розраховуються індекси будівельних робіт?

29. Які споруди відносяться до житлових будівель та до не житлових?

30.На які види розподіляються будівлі за призначенням.

31. Розрахунок ступеня зносу основних фондів.

32. Які об’єкти будівництва належать до об’єктів соціально-культурного та побутового призначення?

33. Розрахунок вартості будівництва 1 кв.м. загальної площі житлових Будинків.

34. Основні права і обов'язки користувачів даних статистичних спостережень.

35. Основні права і обов'язки респондентів.

36. Основні обов’язки органів державної статистики.

37. Відповідальність посадової особи за порушення порядку подання даних державних статистичних спостережень.

38. Якими нормативно-правовими документами в своїй роботі керується відділ?

39. Що включається до оптового товарообороту?

40. Які юридичні особи подають звіт за ф.3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів"?

41. Які дані містить звіт за ф.1-торг "Звіт про товарооборот"?

42. Які дані вміщує розділ І звіту за ф.12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них"?

43. Як визначається обсяг реалізованої продукції та що враховується в обсязі реалізованої продукції?

44. Що вважається послугами?

45. Як розраховується показник «середня кількість працівників»?

46. Що включається до складу показника «витрати на оплату праці»?

47. Що включається до показника «Загальна сума заборгованості перед працівниками із заробітної плати»?

48. Які первинні облікові документи є підставою для складання звіту за формою № 1-ПВ (місячна)?

49. Хто такі респонденти статистичних спостережень?

50. Які бувають статистичні вибірки?

51. Що таке сукупність звітних одиниць?

52. Що таке вибіркова сукупність і як вона формується?

53.  З якою метою проводяться  вибіркові обстеження?

54. Які методи опитування використовуються під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням?

55. Що вважається Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України?

56. Що входить до складу показника «Обсяг реалізованої промислової продукції»?

57. В яких цінах обліковується реалізована промислова продукція в статистичній звітності по промисловості?

58. Що входить до складу показника  «Обсяг виробленої промислової продукції?»

59. В яких цінах обліковується реалізована промислова продукція в статистичній звітності по промисловості?

60. Як визначити види промислової продукції, які підлягають обліку в статистичній звітності про виробництво промислової продукції за видами?

61. Визначення індексу промислової продукції.

62. Як обліковується продукція що поставляється на експорт?

63. Що таке відходи і хто є виробником відходів?

64. Що відноситься до стаціонарних джерел забруднення?

65. Що таке парникові гази?

66. Поняття та визначення терміну «респондент».

67.  Визначення статистичної сукупності.

68.  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

69. Поняття статистичної інформації

70. Яку адміністративну відповідальність несе посадова особа за порушення порядку подання даних державних статистичних спостережень?

71. Що являється адміністративним правопорушенням?

72. На підставі яких документів заповнюється форма державного статистичного спостереження №1-АП ²Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності²?

73. Кримінальний кодекс України - це...?

74. Що вважають закладами культури?

75. Що таке виставки?

76. Що таке спортивна школа?

77. Кого вважають туристами?

78. Які навчальні заклади належать до дошкільних?

79. Скільки встановлено рівнів акредитації вищих навчальних закладів?

80. Який працівник вважається потерпілим на виробництві?

81. Над ким встановлюється опіка?

82. Яку інформацію відображає форма державного статистичного спостереження №1-житлофонд ( річна)?

83. Які приміщення, що є у квартирах являються підсобними ?

84. Що таке індекс споживчих цін (індекс інфляції) ?

85. Де застосовується індекс споживчих цін ?

86. Що таке індекс цін виробників промислової продукції?

87. Що таке індекс цін на будівельно - монтажні роботи?

88. Пояснити принципи відбору товарів – представників по формі

№ 1 ціни (пром).

89. Пояснити порядок збору цінової інформації по формі № 1-ціни(пром).

90. Дати визначення терміну «Базове підприємство промислової продукції».

91. Перелічити документи, на підставі яких відбувається заповнення

форми №1-ціни(буд).

92. Дати визначення терміну «Матеріальні ресурси» у будівництві.

93. Для чого використовується індекс цін на житло?

94. Відбір товарів (послуг) для спостереження за змінами цін (тарифів).

95. Принципи відбору базових підприємств для спостереження за змінами цін (тарифів).

96. Організація роботи реєстраторів цін.

97. Порядок збору та обробки інформації, що отримали в результаті реєстрації цін (тарифів).

98. Методи перевірної роботи реєстраторів цін.

99. Що таке вибіркове обстеження населення (домогосподарств)?

100. Що таке домогосподарство?

101. Які державні вибіркові обстеження населення (домогосподарств) проводяться в м. Києві на постійній основі, їх мета?

102. Що таке вибіркова сукупність (вибірка), генеральна сукупність, репрезентативність?

103. Що таке опитування, способи його здійснення?

104. Що таке конфіденційна інформація? Якими законами регулюється правовий режим інформації та питання забезпечення конфіденційності персональних даних?

105. Як проходив останній відбір дільниць та домогосподарств м Києва для участі у вибіркових обстеженнях населення та яку інформаційну базу використовували для основ вибірки?

106. Які існують види контролю якості роботи фахівців з інтерв’ювання, мета здійснення кожного?

107. Державна інформаційна політика це...

108. Визначення електронного документа.

109. Визначення електронного цифрового підпису.

110. Призначення електронного цифрового підпису.

111. За допомогою яких програм формуються, підписуються та відправляються звіти в електронному вигляді?

112. Державна інформаційна політика це...

113. Для чого в EXCEL використовують рядок формул?

114. Який файл має розширення .mdb?

115. Які типи даних може містити комірка в Excel?

116. Які існують основні оператори маніпулювання даними в SQL?

117. Які типи реляційних зв’язків між таблицями бази даних існують у СУБД Access? Дайте їх характеристики.

118.  В чому полягає різниця між типами даних CHAR та VARCHAR?

119.  Оператор UNION в SQL та правила його використання. В чому полягає відмінність UNION та UNION ALL?

120.  Що таке форма в MS Access? За допомогою чого її можна створити ?

121.  В чому полягає різниця  між  операторами INNER JOIN, LEFT JOIN та RIGHT JOIN в SQL?

122. Дайте визначення поняттю ЄДРПОУ.

123. З якою метою ведеться ЄДРПОУ?

124. Які відомості містить інформаційний фонд ЄДРПОУ?

125. Хто здійсню ведення ЄДРПОУ?

126. Хто є користувачами ЄДРПОУ?

127. За якими категоріями даних надаються відомості з ЄДРПОУ?

128. В якому вигляді надаються відомості з ЄДРПОУ?

129. Що входить до складу показника «Обсяг реалізованої промислової продукції»?

130. Як визначається обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)?

131. Дати визначення показника «Обсяг виробленої промислової продукції».

132. Як визначити види промислової продукції, які підлягають обліку в статистичній звітності про виробництво промислової продукції за видами?

133.  Що таке відходи, і хто є виробником відходів?

134.  Що відноситься до стаціонарних джерел забруднення?

135. Дати визначення капітальних інвестицій.

136. Що належить до інвестицій у матеріальні активи?

137. Що належить до інвестицій у нематеріальні активи?

138. Які об'єкти будівництва належать до об'єктів соціально-культурного та побутового призначення?

139. Що належить до будівельних робіт?

140. Як розрахувати ступінь зносу основних засобів і у якій формі державної статистичної звітності містяться необхідні для розрахунку показники?

141. Дати визначення прямої інвестиції

142. Що включають до обсягу будівельних робіт?

143. Що відносять до житлових будівель?

144. Що являє собою форма фінансової звітності №1 "Баланс"?

145. Що належить до оборотних активів?

146. З чого складається фінансовий результат до оподаткування?

147. Дати визначення поняттям "Прибуток" та "Збиток"

148. Як визначається обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)?

149. Склад виробничих запасів.

150. Яка діяльність вважається інтегрованою?

151. Поняття роздрібного товарообороту.

152. Поняття оптового товарообороту.

153. Види торгової мережі.

154. Вибіркові статистичні спостереження в галузі оптової та роздрібної торгівлі.

155. Розрахунок індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту.

156. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.

157. Джерела формування даних щодо статистики зовнішньої торгівлі.

158. Визначення поняття експорту – імпорту товарів.

159. Момент здійснення процедури експорту – імпорту послуг.

160. Система класифікаторів, що використовуються при проведенні статистичних спостережень стосовно статистики зовнішньої торгівлі.

161. Поняття паливно-енергетичних ресурсів.

162. Розрахунок фактичних питомих витрат палива, теплоенергії та електроенергії.

163. Поняття вторинних паливно-енергетичних ресурсів.

164. Поняття послуг, як економічної категорії.

165. Основні показники що характеризують діяльність підприємства з перевезення вантажів.

166. Основні показники що характеризують діяльність підприємства з перевезення пасажирів.

167. Показники, що характеризують діяльність підприємств сфери послуг

168. Поняття інновації.

169. Типи інновацій.

170. Поняття передові виробничі технології.

171. Об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ).

172. Раціоналізаторська пропозиція.

173. Фундаментальні дослідження.

174. Рівні акредитації вищих навчальних закладів.

175. Які заклади вважаються закладами культури?

176. Дати визначення поняття «турист».

177. Які заклади відносять до дошкільних закладів?

178. Розкрити поняття «адміністративне правопорушення».

179. Дати визначення поняття «соціальне житло».

180. Які діти вважаються позбавлені батьківського піклування?

181. Середньооблікова кількість штатних працівників.

182. Середньооблікова кількість усього персоналу в еквіваленті повної зайнятості.

183. Неповна зайнятість працівників та її види.

184. Номінальна заробітна плата та її визначення.

185. Поняття категорії «державних службовців».

186. Визначення категорій населення, які підлягають розрахунку (наявне, постійне).

187. Визначення тимчасово проживаючих та тимчасово відсутніх осіб.

188. Визначення міграційного приросту чи скорочення.

189. Визначення щільності населення.

190. Основна мета проведення перепису населення.

191. Дайте визначення поняттю "вибіркове обстеження населення (домогосподарств)"

192. Дайте визначення поняття "домогосподарство"

193. Яка мета обстеження умов життя домогосподарств?

194. Дайте визначення поняття «сукупні ресурси»

195. Дайте визначення поняття «прожитковий мінімум»

196. Чи отримує домогосподарство кошти за участь в обстеженні? Якщо так, то в якому розмірі?

197. На яких нормах Законів України грунтуються методологічні та організаційні засади обстеження?

198. Мета проведення вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності

199. Дайте визначення поняття «економічно активне населення»

200. Хто входить до складу економічно активного населення?

201. Дайте визначення поняття «економічно неактивне населення»

202. Хто відноситься до категорії економічно неактивного населення ?

203. Дайте визначення поняття «безробітні»

204. Кого вважають безробітними?

205. Дайте визначення поняття "домогосподарство"

206. Поняття статистичного спостереження.

207. Мета статистичного спостереження.

208. Статистична методологія.

209. Статистичний показник.

210. Система статистичних показників.

211. Абсолютний статистичний показник.

212. Відносний статистичний показник.

213. Відносний статистичний показник структури.

214. Відносний статистичний показник динаміки.

215. Середній статистичний показник.

  216. Статистичний графік.

  217. Основні групи користувачів статистичної інформації.

  218. Прес-реліз: визначення, обсяги, реквізити.

  219.Основні законодавчі та нормативно-правові акти щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

  220. Поняття «публічна інформація».

  221.Основні види статистичних публікацій.

  222. Відредагувати «повістка дня», «рахуватися з чужою думкою», «проявляти інтерес», «саме важливе питання».

  223.Поняття «веб-сайт»

  224. Що таке ІР-адреса?

  225. Головні напрямки і способи здійснення державної інформаційної політики згідно із Законом України "Про інформацію".

  226. Які протоколи використовуються в глобальній мережі Інтернет?

  227. Що означає абревіатура «DHCP»? Для чого застосовується «DHCP»?

228. В чому полягає суттєва відмінність процесорів сімейства Intel Clarkdale і вище від їх попередників.

229. В чому полягає різниця між доменом та робочою групою?

230. Назвіть декілька прикладів Unix систем?

231. Для чого застосовується RAID контролер?

232. Головні напрямки і способи здійснення державної інформаційної політики згідно із Законом України "Про інформацію".

233. Визначення електронного документу.

234. Дайте визначення поняття «поштовий клієнт».

235. Які ви знаєте джерела зараження комп'ютерним вірусом?

236. Фотобарабан це - ?

237. Для чого використовується APC PowerChute?

238. Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні

239. Класифікація видатків бюджету. Головні принципи формування бюджетних програм.

240. Основні засади Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Об'єкти оренди та орендодавці.

241. Сфера застосування Закону України „Про здійснення державних закупівель".

242. Види торгів.

243. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

244. Організація та введення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

245. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку.

246. Здійснення реєстрації, обліку та виконання фінансових зобов'язань

    розпорядниками бюджетних коштів.

247. Облік касових і банківських операцій та відображення їх у регістрах

    бухгалтерського обліку.

248. Облік розрахунків із дебіторами, кредиторами та підзвітними особами.

249. Облік основних засобів, інших необоротних активів, малоцінних та

    швидкозношуваних предметів у бюджетних установах.

250. Трудовий договір, його строки, необхідні для його укладання документи.

251. Підстави припинення трудового договору.

252. Стягнення за порушення трудової дисципліни, строк та порядок застосування дисциплінарних стягнень.

253. Види відпусток, порядок їх надання.

254. Порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України.

255. Порядок розгляду звернень, запитів, скарг та пропозицій громадян.

256. Приймання та попередній розгляд документів.

257. Організація контролю за виконанням документів: порядок, строки виконання та здійснення контролю.

258. Перелік документів, що не підлягають реєстрації діловодною службою.

259. Функції діловодної служби.

260. Випадки підвищення норми витрат палива на автомобіль.

261. Група допуску, яку повинен мати спеціаліст з обслуговування електроустаткування з напругою до 1000 вольт.

262. Допустимий тиск газопровідних труб.

263. Контрольні строки перевірки дієздатності манометрів, термометрів, тепло-та електролічильників.

264. Види інструктажів з техніки безпеки.

265. Основні завдання режимно-секретних органів.

266. Права режимно-секретних органів.

267. Допуск громадян до державної таємниці.

268. Доступ громадян до державної таємниці.

269. Дозвільний порядок провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею та режим секретності.

270. Основні завдання та функції юридичної служби органу виконавчої влади.

271. Розгляд справ про адміністративні правопорушення органами державної статистики.

272. Досудове та судове врегулювання спорів.

273. Поняття «нормативно-правовий акт», його види та державна реєстрація

274. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

275. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

276. Основні принципи запобігання і протидії корупції.

277. Класифікація загроз безпеки інформації.

278. Основні етапи передпроектних робіт зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

279. Інформація, що підлягає захисту в інформаційно-телекомунікаційній системі (ІТС) за законодавством України (визначення, види, особливості обробки в органах державної статистики)