Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2023
Головна > Головна сторінка > Щодо застосування КВЕД до окремих положень Податкового кодексу України

Щодо класифікування за КВЕД видів послуг

підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Податкового кодексу України

 

     КВЕД побудована на основі статистичної Класифікації видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE), яка є європейським статистичним стандартом оброблення та поширення статистичної інформації. Відповідно до принципів побудови, переважно однакові або подібні види економічної діяльності у КВЕД об'єднані в угруповання, яким надані узагальнені назви та унікальні коди.

     Об'єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності суб'єктів господарювання, які на найвищих рівнях класифікації групуються у галузі. Під економічною діяльністю у КВЕД розуміють процес виробництва продукції (товарів та послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. З огляду на це, коди видів економічної діяльності суб'єктів господарювання визначаються з урахуванням таких економічних факторів, як витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції (товарів та послуг).

     Таким чином, види послуг, у тому числі і зазначені у підпункті в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу, не є об'єктами класифікації в КВЕД. За КВЕД може бути класифікована саме економічна діяльність з надання (постачання) послуг. При цьому слід зазначити, що об'єктом класифікації може бути тільки та діяльність з надання послуг, яка створює валову додану вартість (економічний результат) і виконується на замовлення інших суб'єктів (юридичних або фізичних осіб).

     Відповідно до статистичної методології, діяльність з надання зазначених у підпункті в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу послуг може бути класифікована у позиціях КВЕД, наведених нижче, однак, для однозначного визначення класифікаційного коду за КВЕД, що відповідає виду економічної діяльності суб'єкта господарювання, необхідна детальна інформація як щодо самого суб’єкта господарювання, так і щодо сфери й характеру його діяльності:

     - діяльність з надання консультацій класифікується за КВЕД в залежності від предмету консультування, сфери та характеру діяльності суб'єкта господарювання. Так, наприклад, консультування з питань комерційної діяльності (консалтинг) відноситься до підкласу 74.14.0 "Консультування з питань комерційної діяльності та управління", консультування з питань безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків – до підкласу 74.60.0 "Проведення розслідувань та забезпечення безпеки", медичне консультування або надання консультацій у рамках соціальної допомоги – до відповідних підкласів розділу 85 "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", діяльність продавців-консультантів класифікується у відповідних підкласах груп 52.1 – 52.6 розділу 52 "Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку" разом із діяльністю магазину, від імені якого ними надаються консультаційні послуги, тощо;

     - надання інжинірингових послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) відноситься до підкласу 74.20.1 "Діяльність у сфері інжинірингу" КВЕД, яка, окрім означеної діяльності, включає також діяльність у сфері архітектури. При цьому підклас 74.20.1, на відміну від визначення інжинірингу, наведеного у підпункті 14.1.85 Кодексу, не включає проведення наукових досліджень, яке за КВЕД класифікується у відповідних підкласах класу 73.10 "Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук" залежно від галузі науки;

     - надання інженерних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) складно однозначно класифікувати за КВЕД і через відсутність визначення їх змісту у чинному законодавстві, і з огляду на те, що діяльність  з надання цих послуг не передбачена базовою класифікацією NACE. Попри це, якщо розглядати зазначену діяльність як єдиний (основний) вид економічної діяльності суб'єкта господарювання, у штаті якого працюють фахівці переважно інженерних спеціальностей, то її можна класифікувати у підкласах класу 74.20 "Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії" або у підкласі 74.30.0 "Технічні випробування та дослідження" в залежності від сфери діяльності суб'єкта господарювання. В іншому разі надання інженерних послуг класифікується разом із діяльністю з виробництва товарів в залежності від виду кінцевої продукції у відповідних підкласах секцій С "Добувна промисловість", D "Переробна промисловість" (розділи 27-36) та Е "Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води";

     - надання адвокатських послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.11.1 "Адвокатська діяльність";

     - надання юридичних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.11.2 "Нотаріальна та інша юридична діяльність";

     - надання бухгалтерських та аудиторських послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) класифікується у підкласі 74.12.0 "Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту";

     - надання актуарних послуг (включаючи послуги консультаційного характеру) відноситься до сфери недержавного страхування (розділ 66 "Страхування"), але, з огляду на відсутність чіткого законодавчого визначення таких послуг, діяльність з надання цих послуг може бути віднесена також і до інших підкласів КВЕД в залежності від сфери діяльності суб'єкта господарювання, який здійснює зазначену діяльність;

     - надання послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення класифікується в залежності від виду програмного забезпечення: до підкласу 72.21.0 "Розроблення стандартного програмного забезпечення" відноситься діяльність, пов'язана із системними пакетами програм, службовими та ігровими програмами, а до підкласу 72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" – діяльність, пов'язана з індивідуальним програмним забезпеченням;

     - оброблення даних відноситься до підкласу 72.30.0 "Оброблення даних";

     - надання консультацій з питань інформатизації класифікується у підкласі 72.10.0 "Консультування з питань інформатизації", окрім консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, віднесеного до підкласу 72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення";

     - надання інформації у сфері інформатизації класифікується у підкласі 72.40.0 "Діяльність, пов'язана з банками даних";

     - надання інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем, класифікується у відповідних підкласах розділу 72 "Діяльність у сфері інформатизації" в залежності від змісту цих послуг.

     Отже, з огляду на вищезазначене, Держкомстат інформує, що класифікаційні коди видів економічної діяльності суб'єкта господарювання за КВЕД не можуть бути визначальним критерієм для застосування щодо нього підпункту в) пункту 186.3 статті 186 Кодексу. Зважаючи на переважно статистичне призначення КВЕД, її використання для інших цілей, зокрема задля нарахування податку на додану вартість, може здійснюватися за власними правилами органів державної влади, які супроводжують і відповідають за належне пояснення такого використання.