Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2022
Головна > ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ > Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності (2002-2012рр.)

Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності1

 

 (на кінець звітного періоду, осіб)

 

Всього

у тому числі

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

Промис-
ловість

з неї

Будів-
ництво

Торгівля; ремонт автомо-білів, побутових виробів
та предметів особис-
того
вжитку

Діяльність готелів та ресто-ранів

Діяльність транспорту та зв'язку

Фінансова діяльність

Операції з нерухомим майном, оренда, інжині-ринг та надання послуг підпри-ємцям

Державне управління

Освiта

Охорона здоров'я та надання соціальної допоїмоги

Інші види економічної діяльності

добувна проми-словість

переробна проми-
словість

виробництво
та
розподілення електроенергії, газу та води

2002

17012

16

4326

4188

138

2885

2145

213

1827

310

1772

1323

569

1012

614

2003

20100

4465

4211

254

3541

2045

255

2179

183

2474

2114

641

1373

830

2004

25720

14

6621

6195

426

4027

2980

288

2711

626

3209

2685

705

1223

631

2005

33857

42

6519

12

6186

321

4602

4275

332

2599

1329

4421

6631

641

1543

923

2006

32352

55

5196

4383

813

5246

3657

346

2493

1767

5187

5215

610

1450

1130

2007

36198

21

5467

4

4476

978

6030

4351

620

3423

1855

4260

7043

577

1731

820

2008

24059

16

2394

1809

585

3064

1456

269

2407

2413

3325

5853

467

1796

599

2009

27062

71

2313

28

1920

365

2022

3883

237

1734

3292

4761

5157

363

1854

1375

2010

20918

371

2831

51

2517

263

1952

3663

203

1550

1173

3250

3173

279

1315

1158

2011

11396

146

1856

51

1400

405

1191

1602

266

896

556

2130

859

263

1161

470

2012

8478

110

1275

31

1092

152

603

1226

123

636

345

1552

1223

226

802

357

___________________

1 Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів  економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.