Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Юним громадянам

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2019
Головна > Діяльність Головного управління > Умови надання статистичної інформації > Повідомлення проекту наказу Головного управління статистики в м.Києві > Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Головного управління статистики у м. Києві "Про затвердження тарифів на проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі"

Аналіз

регуляторного впливу проекту наказу Головного управління статистики у м. Києві "Про затвердження тарифів на проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

 

     Проект наказу Головного управління статистики у м. Києві "Про затвердження тарифів на проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі" підготовлений з метою встановлення Тарифів на проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі користувачам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000р. № 1659 «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі» (із змінами).

     1)    Основною проблемою державного регулювання у сфері надання послуг на платній основі, є відсутність чітко визначеної конкретної моделі організації роботи з надання послуг.

     2)    Прийняття регуляторного акту забезпечить створення рівних умов для реалізації прав суб’єктів господарської діяльності при наданні послуг на платній основі та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання послуг.

 

2. Цілі державного регулювання

 

     Основними цілями прийняття  наказу є затвердження тарифів на проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі, що дозволить:

     1)    Організувати надання послуг на платній основі у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

     2)    Спростити процедури отримання послуг та поліпшити якість їх надання;

     3)    Забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг, що надаються через адміністратора;

     4)    Отримати дохід від надходження коштів, за платні послуги згідно з основною діяльністю Головного управління статистики у м. Києві.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 

     Першою альтернативою регуляторного акту є не затвердження Проекту наказу Головного управління статистики у м. Києві "Про затвердження тарифів на проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі", що приведе до зменшення надходження коштів від плати за послуги що надаються Головним управлінням статистики у м. Києві згідно із законодавством.

     А це означає, що Головне управління статистики у м. Києві не зможе в повному обсязі проводить розрахунки по комунальним послугам та іншим видаткам.

     Другою альтернативою є  затвердження Проекту наказу Головним управлінням статистики у м. Києві "Про затвердження тарифів на проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі" дасть можливість більше отримувати надходжень коштів від плати за послуги, що будуть надаватись Головним управлінням статистики у м. Києві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі» (із змінами). Збільшення надходження коштів від плати за послуги дасть можливість проводити поточний та капітальний ремонти адмінбудівлі Головного управління статистики у м. Києві та сплачувати рахунки по всім видаткам вчасно та в повному обсязі.

     Альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути внесення відповідних змін до чинного законодавства.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблем

 

     При визначенні  вартості одного людино-дня для встановлення ціни проведення статистичного спостереження використовувались фактичні витрати, пов’язані з виконанням статистичних спостережень та надання послуг на платній основі, крім оплати праці та інших соціальних виплат      працівників, - 2436132 грн.; чисельність працівників, які надають платні послуги, - 414 чол.; середньорічна кількість робочих днів працівників - 218 дн.

     Виходячи із застосованих показників, вартість одного людино – дня склала 26,99 грн.

     Для розв’язання проблеми якісного та вчасного надання статистичних послуг на платній основі буде діяти механізм по наданню послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами.

     Реалізація даного механізму забезпечить створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання послуг.

 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

 

     Проект наказу Головного управління статистики у м. Києві "Про затвердження тарифів на проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі" розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000р. № 1659 «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі» (із змінами) та з метою приведення у відповідність з чинним законодавством.

     У разі прийняття регуляторного акта Головним управлінням статистики у м. Києві при реалізації повноважень, що надані Законом України «Про центральні органи виконавчої влади», Законом України «Про державну статистику», Положенням про Державну службу статистики України, будуть створені зручні і сприятливі умови під час отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, буде забезпечено відкритість інформації про діяльність органів виконавчої влади.

     Негативних факторів впливу на дію акта не вбачається. Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб.

 

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття актів

 

     У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються такі витрати та вигоди для всіх учасників:

 

 

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

1

2

3

Інтереси держави

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення реалізації наказу передбачається в межах видатків на утримання  Головного управління

Надання послуг на платній основі Головним управлінням статистики у м. Києві у відповідності із вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 «Про затвердження

Положення про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі» (із змінами)

Інтереси громадян

Витрати до затвердження тарифів та вартості одного людино – дня

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні послуг

Інтереси суб’єктів господарської діяльності

 Витрати до затвердження тарифів та вартості одного людино – дня

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні послуг


 

 

 

7. Обгрунтування запропонованого строку дії акта

 

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його опублікування на сайті http://gorstat.kiev.ukrstat.gov.ua відповідно до законодавства України.

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін.

 

8. Визначення показників результативності акта

 

     Показниками результативності прийняття цього регуляторного акта є:

     - розмір надходжень коштів від плати за послуги, що будуть надаватись Головним управлінням статистики у м. Києві згідно із законодавством, буде становити біля 2 000 000 грн. по спеціальному фонду на рік ;

     - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься  дія акта, буде становити біля  280 000 суб’єктів;

     -  час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, зменшиться;

     - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта буде на високому рівні;

     -  кількість звернень суб’єктів господарювання та фізичних осіб для отримання відомостей з ЄДРПОУ та іншої статистичної інформації – 15 120 суб’єктів на рік;

     - обсяг наданих послуг на платній основі, який буде отримано в результаті надання відомостей з ЄДРПОУ та іншої статистичної інформації суб’єктами господарювання та фізичними особами – 1 500 000 грн. на рік.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

 

     Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на основі аналізу та співставлення терміну отримання послуг громадянами та суб’єктами господарської діяльності.

     Визначення якості обслуговування буде здійснюватися на основі відгуків про роботу Головного управління статистики у м. Києві на сайті http://gorstat.kiev.ukrstat.gov.ua

     Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та набрання чинності регуляторного акта.

     Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

     Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення проекту наказу.

     При відстеженні результативності регуляторного акта будуть використовуватись дані Головного управління статистики у м. Києві та витримуватись всі вимоги заходів відстеження.

 

 

 

Начальник Головного управління                                                                     Р.Г. Віленчук