Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2023
Головна > Про Головне управління > Прийом громадян > Порядок

                                                                                           Затверджено наказом

                                                                                      Головного управління

                                                                                      статистики у м. Києві

                                                                                      14.05.2019 р.    № 33

                                                                                                         

 ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому
громадян керівництвом Головного управління статистики у м. Києві

 

     1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у м. Києві (далі – Головне  управління статистики).

     2. Особистий прийом громадян начальником Головного управління статистики відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» проводиться відповідно до цього Порядку.

     Особистий прийом громадян керівництвом Головного управління статистики проводиться у визначені графіком дні, крім святкових і неробочих днів, за попереднім записом.

     У разі відсутності начальника Головного управління статистики особистий прийом громадян проводять уповноважені ним посадові особи.

     У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється й опрацьовується відповідно до Закону України « Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідним заступником начальника Головного управління статистики.

     Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

     3.  Графік особистого прийому  громадян затверджується начальником Головного управління статистики.

     4. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян розміщується на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, в приміщенні  Головного управління статистики.

     5. Попередній запис на особистий прийом до начальника Головного управління статистики та його заступників проводить працівників відділу контролю виконання, діловодства та звернень громадян Головного управління статистики відповідно до покладених на нього обов’язків, щоденно крім святкових і неробочих днів.

     Запис на прийом до начальника Головного управління статистики проводиться у разі, коли порушене громадянином питання не вирішено після особистого прийому заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

     Проведення запису громадян на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики завершується за п’ять робочих днів до передбаченої графіком дати прийому відповідним керівником Головного управління статистики.

     6. Вхід до приміщення Головного управління статистики осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, забороняється.

     7. Громадянин може записатися на прийом керівництвом Головного управління статистики особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом Головного управління статистики записуються їх законні представники.

 

     Для запису на особистий прийом до керівництва Головного управління статистики та участі в особистому прийомі громадяни пред'являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб –  документи, що підтверджують відповідні повноваження.

 

     Під час попереднього запису на особистий прийом до керівництва Головного управління статистики фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадян, його  представник  також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того, з’ясовується,  до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

 

     З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушених питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом Головного управління статистики забороняється.

     8. Попередній запис на прийом громадян керівництвом Головного управління статистики не проводиться у разі звернення:

     – одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

     –  з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

     – особи, визнаної судом недієздатною, а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

     Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

     9.  Повторний прийом громадяна з питання, розглянутого керівництвом Головного управління статистики, проводиться у разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

     10. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання,  з’ясовуються причини повторного, звернення надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

     11. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом  керівництвом Головного управління статистики з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

     12. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

     Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

     Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж  передбачено цим пунктом, забороняється.

     13. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання  на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики неможливо, громадян подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглянуте відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

     14. Звернення громадян, оформлені на особистому прийомі, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики у м.Києві, затвердженої наказом Головного управління статистики від 02 липня 2004 року № 33.

     15. Про результати розгляду звернення громадянам повідомляється письмово або усно (за бажанням).

     16. За результатами особистого прийому громадян керівництво Головного управління статистики вживає у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

     17. Відділ контрою виконання діловодства, та звернень громадян аналізує й узагальнює  звернення громадян на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики та подає відповідну інформацію щокварталу до Державної служби статистики України.