Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2022
Головна > ЕНЕРГЕТИКА > Використання палива (щорічна інформація) > Використання та запаси палива Архів 2017

 

 

Використання палива за окремими видами економічної діяльності
у 201
7 році

 

 

Викорис-тано1

Частка використання
за окремими видами економічної діяльності, %

сільське, лісове та
 рибне госпо-дарство

промис-ловість

будівни- цтво

транспорт, складське господар-ство, поштова та кур’єрська діяльність

підприєм-ства та
організації
інших видів діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Усього, тис.т умовного палива

5273,7

0,5

59,5

0,8

26,2

4,8

у тому числі за окремими видами

 

 

 

 

 

 

Вугілля, тис.т

443,5

1,0

98,0

0,0

0,5

0,5

Газ природний, млн.м3

2881,6

0,0

66,9

0,1

25,2

2,0

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), млн.т

216,1

100,0

Бензин моторний, тис.т

210,0

0,6

4,0

1,2

3,4

18,0

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

329,4

2,7

7,1

7,9

40,4

19,0

Оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі, тис.т

2,2

3,6

25,9

3,0

50,6

16,9

Пропан і бутан скраплені, тис.т

72,0

0,1

3,0

0,3

1,6

10,8

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

8,7

2

35,8

2

29,0

34,0

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

62,0

1,3

10,1

1,0

3,7

40,3

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби,
з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"
щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Структура витрат палива за напрямами використання
у 201
7 році

                                                                                       (відсотків)

 

Викорис-тано1

У тому числі

на перетворення
в інші види палива та енергію

для
неенергетич-них потреб

кінцеве
використання1

втрати при розподілі, транспортуванні
та зберіганні

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

53,8

1,0

44,8

0,3

у тому числі за окремими видами

 

 

 

 

 

Вугілля

100,0

99,3

0,7

Газ природний

100,0

66,2

33,3

0,5

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи
газовий конденсат)

100,0

100,0

Бензин моторний

100,0

0,0

100,0

0,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

Пропан і бутан скраплені

100,0

0,0

100,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

100,0

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини

100,0

92,1

7,9

Дрова для опалення

100,0

48,7

51,3

 

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби,
з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"
щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з округленням даних.

 

Запаси палива

 

                                                                                        (станом на 01.01.2018р.)

 

Обсяг запасів палива

Приріст, зниження (–)
на 01.01.2018р.
до 01.01.2017р., %

 

 

 

За окремими видами палива

 

 

Вугілля, тис.т

265,9

634,8

Газ природний, млн.м3

353,5

15,9

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), млн.т

0,5

49,6

Бензин моторний, тис.т

16,4

41,8

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

24,5

22,6

Оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі, тис.т

2,2

4,9

Пропан і бутан скраплені, тис.т

8,6

961,1

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

0,5

−24,5

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

13,8

−39,3